top of page
Rhino Salt picture user guide upright.png

Příprava

  • K výplachu nosu používejte pouze hygienicky čistou konvičku Rhino Horn™, převařenou nebo nezávadnou vodu a sůl z nepoškozeného sáčku. Před procedurou si důkladně umyjte ruce. Nepoužívejte výrobek po vyznačené době použití.

  • Veškerý obsah sáčku Rhino Salt™ vsypte do konvičky Rhino Horn™.

  • Konvičku naplňte vodou (300 ml) o tělesné teplotě (asi 37 °C). V případě vyššího obsahu plynu ve vodě z vodovodu jej nechte vyprchat. Pokud si nejste zcela jisti kvalitou teplé vody z kohoutku, použijte vodu převařenou po dobu 1 min a následně ochlazenou na tělesnou teplotu.

  • Konvičku uzavřete dlaní a palcem a protřepejte, aby se sůl rychleji rozpustila. Výsledný roztok má koncentraci 0,9 % NaCl (fyziologický roztok). V případě silně ucpaného nosu lze dočasně zdvojnásobit dávku soli (dva sáčky na jednu konvičku), tzn. použít hypertonický roztok s osmotickým efektem ke snížení otoku sliznice.

Výplach nosu

  • Předkloňte se, aby Vaše hlava byla nad umyvadlem a zároveň hlavu pootočte tak, že se budete dívat stranou. Brada by měla směřovat k hrudi, neměla by být vystrčená dopředu, aby se předešlo stékání roztoku do krku. Je prokázáno, že čím hlubší je předklon těla při provádění výplachu nosu, tím dále do vedlejších nosních dutin může roztok proniknout.

  • Přitiskněte ústí konvičky k nosní dírce ze strany a lehce zatlačte tak, aby byl nosní otvor uzavřen špičkou nálevky, roztok by touto dírkou neměl unikat. Ústí konvičky nesmí doléhat na nosní přepážku, aby voda z konvičky mohla vytékat.

  • V případě pocitu ucpaného nosu začněte dírkou, která se zdá být volnější. Zdvihněte konvičku mírně vzhůru a voda začne po chvíli samovolně protékat nosní dutinou a vytékat druhou dírkou ven. Dýchejte zvolna ústy, v průběhu proplachování nelze dýchat nosem. Když proteče asi polovina obsahu konvičky, zvedněte hlavu a nádobu odejměte. Větší část vody z nosu samovolně vyteče, zbytek lze vytlačit lehkým vydechnutím nosem. Druhou polovinu roztoku použijte k propláchnutí přes druhou nosní dírku (viz video na www.rhinohorn.cz).

  • Pokud jsou nosní sliznice oteklé tak, že nemůžete nosem dýchat a neproteče jím ani voda, můžete konvičkou střídavě nalévat roztok do nosních dírek a ponechat jej uvnitř vždy po dobu 5-10 sekund. Tento postup opakujte, dokud voda nezačne protékat. Uvolňující účinek lze zesílit dočasným použitím většího množství soli v roztoku, tzn. aplikací hypertonického roztoku.

  • Po ukončení výplachu by v nose a nosních dutinách neměla zůstat žádná voda. Běžně postačuje k odstranění tekutiny z nosu vydechnutí nosem a (nepříliš prudké) vysmrkání. Pro důsledné odstranění vody z nosu po použití konvičky se předkloňte tak, že hlava bude směřovat dolů. Hlavu otočte stranou a vysmrkejte horní dírku při stisknutí spodní dírky. Hlavu otočte tváří směrem k podlaze a znovu vysmrkejte stejnou nosní dírku. Toto zopakujte několikrát u obou nosních dírek.

Návod k použití ke stažení zde.

bottom of page